Aktivitetkalender

Se også "Kontakt Information"                                        

 

 

 

 

2021

Januar - maj            Nedlukninger grundet corona

juni- august             Lukket grundet sommerferie

august                     start den 30. og 31. aug. 2021 

september               klub den 6. og 7. - 13. og 14. - 20. og 21. - 27. og 28.

oktober                   klub den 4. og 5. - 11. og 12. - 25. og 26.

november                klub den 1. og 2. - 8. og 9. - 15. og 16. - 22. og 23. - 29. og 30.

Pause til primo januar

2022

Januar                     klub den 10. og 11. - 17. og 18. - 24. og 25. - 31.

Februar                   klub den 1. - 7. og 8. - 14. og 15. - 28.

Marts                       klub den 1. - 7. og 8. - 14. og 15. - 21. og 22. - 28. og 29.

April                        klub den 4. og 5. - 11. og 12. - 25. og 26.

Maj                          klub den 2. og 3.

Pause til primo september